Pramoninio valymo paslaugos

Mūsų įmonė teikia šias paslaugas:

• Mazuto rezervuarų vidinių paviršių valymas ir paruošimas defektoskopijai;
• Šilumokaičių, garo katilų valymas;
• Šildymo sistemų, vandens sistemų, katilų plovimas;
• Vamzdynų valymas ir plovimas;
• Lietaus kanalizacijos tinklų plovimas;
• Naftos produktų rezervuarų, talpyklų valymas ir cheminis plovimas;
• Šilumokaičių cirkuliacinis valymas ir plovimas;
• Lietaus nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas.

Lietaus kanalizacijos vamzdynų, kolektorių plovimas nuo nuosėdų ir nešvarumų, riebalų ir naftos gaudyklių plovimas, avarinis užsikimšimo likvidavimas, šaknų, kalkių, kietų sąnašų susikaupimo vietų frezavimas, atliekamas galingomis hidrodinaminėmis mašinomis. Šiomis mašinomis plaunami įvairaus diametro (nuo 100 mm ir kt. tipų) vamzdžiai, taip pat atliekamas upių ir jūrų laivų valymas, betono ir metalo konstrukcijų cheminis valymas ir plovimas aukšto slėgimo plovimo aparatais.
Su galinga, aukšto spaudimo technika, skėčio formos vandens čiurkšlė išplauna vamzdį nuo nešvarumų, kurie suteka į šulinius. Iš šulinių nešmenys ir dumblas yra su dumbliasiurbe susiurbiamas į šlamo cisterną net iš 12 m gylio.
Taip pat išsiurbiame ir išvežame utilizuoti dumblą ir nuosėdas iš valymo įrenginių, rezervuarų ir kitų talpyklų, naftos produktais užterštą dumblą, neregeneruojamus naftos produktus iš cisternų, talpų, naftos produktų atskirtuvų. Toliau atliekamas užterštų atliekų pervežimas į utilizavimo vietą ir jų valymas.
Įmonė teikia tokią paslaugą kaip „hydrokasimas“ (nuo angliško vertimo „Hydro excavation“). Jos esmė yra ta, kad naudojant aukšto slėgio vandens srovę yra pjaunamas grunto, žemės paviršius. Atsipalaidavęs gruntas, žemė kartu su vandeniu susiurbiamas į vakuuminės mašinos talpą. Taip atliekamas duobės kasimas, neužimant didelės teritorijos.
Skystos pramoninės atliekos išsiurbiamos galinga dumbliasiurbe su savivarte, kuri turi 11,3 kub. m tūrio talpos cisterną.
Atliekas susiurbiame techniškai tvarkingomis mašinomis, neteršiančiomis aplinkos. Išsiurbtas atliekas išvežame į specialiai tam skirtas vietas, kur jos patenka į valymo įrenginių rezervuarus ir yra utilizuojamos.
Atliekame įvairių talpų, cisternų, valymo įrenginių valymo ir plovimo darbus. Taip pat valome ir plauname riebalų gaudykles, naftos produktais užterštas cisternas bei įvairiausius rezervuarus.
Žengiant į Europos Sąjungą daug dėmesio skiriama ekologijai, gamtos apsaugai bei aplinkai švarinti, vandentiekio ir nuotekų tinklų ūkiams. Sudarome ilgalaikio aptarnavimo sutartis su seniūnijomis, namų bendrijomis, įmonėmis ir fiziniais asmenimis.
Sutartimis įsipareigojame likviduoti avarinį užsikimšimą, išplauti vamzdžius nuo nuosėdų ir nešvarumų, pašalinti dumblą, smėlį ir nuosėdas iš šulinių, cisternų ir įvairių talpų.

Tam tikslui mūsų įmonė naudoja vakuumines-hidrodinamines mašinas, iš kurių viena visiškai nauja, turinti pačią moderniausią plovimo ir siurbimo įrangą. (šių mašinų aprašymus rasite žemiau).
Taip pat įmonė turi aukšto slėgio plovimo aparatus, kuriais galima atlikti paviršių valymo ir plovimo darbus. Jais įmonė plauna rezervuarus ir kitas talpyklas, kuriose saugomi naftos produktai. Cheminiam plovimui įmonė naudoja švedų firmos cheminius preparatus „MARISOL“.
Įmonė utilizuoja pavojingas atliekas, tokias kaip tepaluoti skudurai, dienos šviesos lempos, tepalo filtrai, tepalinė alyva ir kt.
Įmonė šiuos ir panašius darbus atlieka visoje Lietuvoje. Jei Jus domintų šios paslaugos ir darbai, tai mums būtų malonu bendradarbiauti ateityje, susitikti ir aptarti Jus dominančius klausimus.